Words that End in AI

Words that end with AI are commonly used for word games like Scrabble and Words with Friends. This list will help you to find the top scoring words to beat the opponent. You can also find a list of all words that start with AI and words with AI.

12 Letter Words

caravanserai 20

8 Letter Words

drachmai 17 chigetai 15 nannygai 15 shanghai 15 rasmalai 12 hetairai 10

7 Letter Words

quillai 19 kokowai 18 kahawai 16 charpai 15 nylghai 15 pelikai 15 nilghai 13 hydriai 12 virelai 12 samurai 11

6 Letter Words

banzai 19 zaikai 19 queeai 16 kowhai 15 kaikai 14 agapai 11 boohai 11 gilgai 11 hermai 11 mithai 11

5 Letter Words

kapai 12 kadai 10 karai 9 korai 9 malai 9 booai 8 braai 8 matai 8 psoai 8 towai 8

4 Letter Words

quai 14 bhai 9 chai 9 krai 8 acai 7 moai 7 thai 6 unai 6 alai 5 tsai 4

3 Letter Words

jai 12 kai 7 mai 6 hai 5 dai 4 nai 4 rai 3 sai 3 tai 3

2 Letter Words

ai 2