Words that End in IA

Words that end with IA are commonly used for word games like Scrabble and Words with Friends. This list will help you to find the top scoring words to beat the opponent. You can also find a list of all words that start with IA and words with IA.

15 Letter Words
tachyarrhythmia34
phenylketonuria27
pleuropneumonia21
oligodendroglia19
14 Letter Words
computerphobia27
hyperlipidemia27
hypomagnesemia27
hyperaesthesia25
cryptosporidia24
archaebacteria23
claustrophobia23
corynebacteria23
achondroplasia22
hemoglobinuria22
phantasmagoria22
microsporangia21
enterobacteria18
telangiectasia17
intelligentsia15
13 Letter Words
schizophrenia32
xerophthalmia30
hyperglycemia29
polycythaemia28
dieffenbachia27
hypercalcemia27
psychasthenia26
arachnophobia25
disequilibria25
hypermetropia25
hyperuricemia25
hyperesthesia24
nonequilibria24
pharmacopoeia24
encyclopaedia23
cyanobacteria22
syringomyelia22
chondrocrania21
panleukopenia21
paraphernalia20
megasporangia19
aminoaciduria18
spermatogonia18
anisometropia17
heteroglossia17
12 Letter Words
hyperpyrexia32
hypoglycemia28
polycythemia27
hypocalcemia26
hypochondria26
hyperthermia25
quadriplegia25
stichomythia25
achlorhydria24
hyperkinesia24
hyperlipemia24
technophobia24
zoosporangia24
fibromyalgia23
mycobacteria23
pharmacopeia23
encyclopedia22
phosphaturia22
technophilia22
pancytopenia21
gynecomastia20
mitochondria20
perichondria20
preeclampsia20
decalcomania19
microfilaria19
normothermia19
metacercaria18
metrorrhagia18
prosopopoeia18
synaesthesia18
eosinophilia17
galactosemia17
paraesthesia17
thalassaemia17
armamentaria16
balletomania16
onomatopoeia16
osteomalacia16
deuteranopia15
neurasthenia15
tradescantia15
alstroemeria14
11 Letter Words
quinquennia29
cyclothymia26
dysrhythmia26
hydrophobia25
hyperphagia25
hypokalemia25
rhizoctonia25
azoospermia24
hypothermia24
hypercapnia23
nymphomania23
photophobia23
metasequoia22
psychedelia22
tachycardia22
cyclopaedia21
haemophilia21
hebephrenia21
hypermnesia21
hyperplasia21
leukoplakia21
perionychia21
bacchanalia20
bradycardia20
coprophilia20
cryptomeria20
agoraphobia19
kleptomania19
negrophobia19
paedophilia19
archesporia18
differentia18
epithalamia18
kinesthesia18
melancholia18
necrophilia18
prothalamia18
bibliomania17
memorabilia17
menorrhagia17
pseudopodia17
septicaemia17
steatopygia17
synesthesia17
christiania16
megalomania16
paresthesia16
passacaglia16
spermagonia16
thalassemia16
10 Letter Words
xenophobia24
homophobia22
arrhythmia21
equilibria21
hypermedia21
polyphagia21
cyclopedia20
hemophilia20
hypermania20
hypolimnia20
hypoplasia20
mythomania20
mythopoeia20
ophthalmia20
quadrennia20
acrophobia19
diphtheria19
presbyopia19
dyskinesia18
erythremia18
hemiplegia18
hypertonia18
myasthenia18
pedophilia18
polydipsia18
aerophobia17
basophilia17
dysarthria17
monochasia17
nyctalopia17
paraphilia17
perithecia17
archegonia16
bacteremia16
columbaria16
cornucopia16
enchiridia16
endothecia16
glycosuria16
hesperidia16
hormogonia16
leukopenia16
rickettsia16
septicemia16
stylopodia16
washateria16
washeteria16
carpogonia15
condominia15
cystinuria15
9 Letter Words
hypoxemia26
zoophobia25
bouzoukia24
bilharzia23
zoophilia23
quadrivia22
dysthymia21
chlamydia20
colloquia20
hypanthia20
aquilegia19
dysphagia19
hyperemia19
hyperopia19
hypomania19
juvenilia19
porphyria19
amblyopia18
dysphasia18
dysphonia18
dysphoria18
exosporia18
exotropia18
forsythia18
phyllodia18
rudbeckia18
amsinckia17
dyspepsia17
echeveria17
exodontia17
hypotonia17
malpighia17
myocardia17
omophagia17
procambia17
sicklemia17
apothecia16
biophilia16
compendia16
euphorbia16
frambesia16
geophagia16
glochidia16
ischaemia16
macadamia16
naumachia16
neophobia16
perimysia16
polyparia16
pyromania16
8 Letter Words
albizzia28
pizzeria28
asphyxia23
cachexia22
chalazia22
rhizobia22
hyphemia21
mazaedia20
azotemia19
dyslexia19
dystaxia19
panmixia19
trapezia19
zirconia19
zoomania19
coxalgia18
cymbidia18
amphibia17
anoxemia17
azoturia17
effluvia17
exonumia17
focaccia17
quillaia17
taqueria17
toxaemia17
arythmia16
gloxinia16
glycemia16
hyponoia16
pycnidia16
sympodia16
syncytia16
abrachia15
anorexia15
ataraxia15
branchia15
bronchia15
cambogia15
coccidia15
epimysia15
haplopia15
ischemia15
petechia15
photopia15
symposia15
vaccinia15
adynamia14
agraphia14
agrypnia14
7 Letter Words
buzukia22
hypoxia22
pyxidia20
pyrexia19
acequia18
albizia18
zooecia18
deutzia17
gazania17
lixivia17
apraxia16
aquaria16
exurbia16
hryvnia16
macchia16
quassia16
sequoia16
toxemia16
cyathia15
exordia15
fuchsia15
hymenia15
skimmia15
bohemia14
brachia14
cymatia14
fimbria14
morphia14
mycelia14
pyaemia14
pygidia14
aphagia13
banksia13
breccia13
clarkia13
daphnia13
gynecia13
myalgia13
synovia13
vivaria13
accidia12
acholia12
aphasia12
aphelia12
aphonia12
bolivia12
bothria12
himatia12
mahonia12
scholia12
6 Letter Words
razzia24
zoysia18
zoecia17
exuvia16
kochia15
qualia15
zinnia15
zoaria15
maffia14
alexia13
anoxia13
ataxia13
funkia13
hydria13
myopia13
phobia13
pyemia13
akebia12
boccia12
cambia12
cumbia12
kalmia12
raffia12
taffia12
clivia11
fascia11
gambia11
ischia11
lochia11
pyuria11
raphia11
acacia10
dahlia10
kerria10
lumpia10
acedia9
cardia9
codeia9
eluvia9
hernia9
lithia9
salvia9
sharia9
stevia9
thoria9
thulia9
trivia9
yautia9
yttria9
abasia8
5 Letter Words
zamia16
xenia12
facia10
mafia10
cobia9
vigia9
feria8
folia8
media8
podia8
tafia8
varia8
aecia7
amnia7
ceria7
cilia7
coria7
curia7
labia7
lamia7
mania7
maria7
milia7
nubia7
sepia7
tibia7
uncia7
urbia7
agria6
dulia6
gonia6
logia6
oidia6
redia6
atria5
entia5
noria5
ossia5
ostia5
retia5
stria5
telia5
tenia5
4 Letter Words
ixia11
chia9
ohia7
amia6
obia6
glia5
aria4
ilia4
inia4
raia4
3 Letter Words
via6
pia5
ria3

Search Instructions
Letters

Provide up to 12 letters available to you. Use up to 2 wildcards (?). Eg. "abcde??"

Starts With | Ends With

Filter results by words that start with, or end in a specific set of characters. Eg. "hel" = > (hello, hell)

Contains

Filter results for words with a given substring. Eg. "ell" => (hello, stella)

Pattern

Filter results for words with characters at a specific position. Eg. "j__l_" => (jelly)

Dictionary

Words With Friends® (WWF) includes the most up to date words playable in the game, including words from the social dictionary.
Scrabble® US consists of all words in the official OCTWL dictionary.
Scrabble® UK is based on SOWPODS, played in most of the rest of english speaking countries.

Length

Filter results by word length if you know which length you are looking for.

These results will help you to develop your skills and intuition in games like Scrabble® and Words With Friends®. For both games we show you the points that you will get for each word. For the total points you will have to add the multiplier to the points shown.